Οδηγίες υποβολής

PDFΕκτύπωσηE-mail

Ερευνητικά άρθρα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή PDF.

Ο ιστότοπος υποβολής δημοσιεύσεων βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.easychair.org/conferences/?conf=hdms2014.

Άρθρα που δεν έχουν υποβληθεί αλλού, θα πρέπει να διαμορφωθούν σύμφωνα με το επίσημο πρότυπο της ACM για πρακτικά συνεδρίων

(http://www.acm.org/sigs/pubs/proceed/template.html) και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις δώδεκα (12) σελίδες

Άρθρα που έχουν γίνει ήδη δεκτά σε κορυφαία διεθνή συνέδρια μπορούν να υποβληθούν στο ΕΣΔΔ στην αρχική τους διαμόρφωση.

Το ΕΣΔΔ 2014 θα έχει δυο σκέλη υποβολών:

 

  • Το πρώτο σκέλος θα περιλαμβάνει δημοσιεύσεις (εκπαιδευτικές ομιλίες, επιδείξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης), πρόσφατως αποδεκτές σε κορυφαία διεθνή συνέδρια στις περιοχές τις διαχείρισης και εξόρυξης δεδομένων. Ειδικότερα, για να εμπίπτει μια υποβολή σε αυτό το σκέλος θα πρέπει να είχε γίνει αποδεκτή σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δυο ετών πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω: SIGMOD, PODS, VLDB, ICDE, EDBT, ICDT, KDD, WWW, PODS, TODS, TKDD, VLDBJ, TKDE, CIDR, TWEB, και το περιοδικό Information Systems.  Για να υποβάλλετε σε αυτό το σκέλος, παρακαλούμε επιλέξτε το κουμπί "Automatically Accepted Submissions" στην ιστοσελίδα υποβολής δημοσιεύεσεων.
  • Το δεύτερο σκέλος θα περιλαμβάνει πρωτότυπες εργασίες και δεκτές δημοσιεύσεις σε τόπους διεξαγωγής που δεν εμπίπτουν στο πρώτο σκέλος, οι οποίες θα παρουσιαστούν και θα συμπεριληφθούν στα ανεπίσημα πρακτικά του ΕΣΣΔ κατόπιν ομότιμης αξιολόγησης. Για να υποβάλλετε σε αυτό το σκέλος, παρακαλούμε επιλέξτε "Peer-reviewed Submissions" στην ιστοσελίδα υποβολής δημοσιεύσεων.

 

Στην προσπάθεια σχηματισμού μιας συνεπούς ορολογίας, τα άρθρα που θα γίνουν τελικώς αποδεκτά, θα πρέπει να συνοδεύονται από (α) τίτλο και (β) περίληψη στην Ελληνική γλώσσα. Τα παραπάνω δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν κατά την υποβολή, οι συγγραφείς των τελικώς αποδεκτών δημοσιεύσεων θα πρέπει να τις υποβάλλουν μαζί με την τελική έκδοση της δημοσίευσης. Προτάσεις για επαιδευτικές ομιλίες, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, και επιδείξεις ερευνητικών πρωτοτύπων θα πρέπει να είναι είτε στην πρωτότυπη μορφή τους (εαν έχουν γίνει ήδη αποδεκτές σε κορυφαία συνέδρια), ή δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις δυο σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των ομιλητών, συμμετεχόντων, και της γενικής ιδέας της πρότασης. Λόγω της σύντομης διάρκειας του συνεδρίου, δεν αναμένεται να συμπεριληφθούν περισσότερες από μια εκπαιδευτικές ομιλίες και συζητήσεις.